Страхование от невыезда от АСК «ИНГО Украина»

Страхування туристів від невиїзду є добровільним і забезпечується туроператором на основі угоди із страховою компанією АТ СК «ІНГО».

Страхування від невиїзду здійснюється один раз на весь період туристичної подорожі. Страховиком відшкодовуються збитки, заподіяні майновим інтересам Застрахованої особи, що виникли в результаті настання страхових випадків, якщо вони узгоджені зі Страховиком.

У разі настання події, що може бути визнана страховим випадком, в т. ч. виникнення у Застрахованої особи потреби в отриманні медичних послуг та (або) додаткових послуг, Застрахована особа зобов’язана негайно, не пізніше 24 годин з моменту настання події, зв’язатися з Контакт-центром Страховика для отримання інформації щодо подальших дій.

За телефоном

+38 044 599 54 04

Повідомлення Viber / WhatsApp / SMS

+38 067 443 74 30

Skype

savitar044

 

ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕВИЇЗДУ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ

СТРАХОВА СУМА НА ОДНУ ОСОБУ, ГРН

ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ

СТРАХОВА ПРЕМІЯ *

- зміна строків поїздки внаслідок перебування на вимушеній обсервації, якщо на території дії Договору (території страхування) введено карантинні заходи, спричинені COVID-19.

- інфікування або захворювання  на COVID-19 підтвердженого лабораторним дослідженням методом полімеразної ланцюгової реакції (далі - ПЛР), проведеного акредитованими закладами не раніше ніж за 72 години до початку дії  Договору страхування

до 40.000

Часткове страхування FinS 

38 EUR (47 USD)
30%

до 40.000

Часткове страхування FinL 

38 EUR (47 USD)
30%

- неотримання в'їзної візи до початку дії договору страхування;

 

 

до 100.000

Часткове страхування VisaS

20 EUR (USD)

від 100.001
до 180.000

Часткове страхування VisaL

24 EUR (USD)

- неотримання в'їзної візи до початку дії договору страхування;

- раптовий розлад здоров'я Застрахованої особи або близьких родичів;

- призов Застрахованої особи на строкову військову службу;

- пошкодження або загибель майна (більш, ніж на 70% його вартості);

- судовий розгляд;

- дострокове повернення Застрахованої особи з-за кордону (в період дії договору);

- затримка з поверненням Застрахованої особи з-за кордону скасування авіарейсу.

- інфікування або захворювання  на COVID-19 підтвердженого лабораторним дослідженням методом полімеразної ланцюгової реакції (далі - ПЛР), проведеного акредитованими закладами не раніше ніж за 72 години до початку дії  Договору страхування

до 100.000

Повне страхування FullS

5.3% (EUR/USD)
20%

від 100.001
до 180.000

Повне страхування FullL

7.4% (EUR/USD)
15%


* страхова премія розраховується в Національній валюті України на одну Застраховану особу на дату укладання договору страхування в залежності від валюти страхової суми країни перебування (EUR або USD) 

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕВИЇЗДУ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

 • страхування від невиїзду можливо лише додатково до медичної програми страхування АТ СК "ІНГО";
 • страхування від невиїзду можливе лише за умови повної оплати вартості туру, зміни в заброньований тур не дозволяються;
 • в одному турі може бути використана тільки одна програма страхування для всіх заброньованих туристів; вибір різних програм страхування або страхування не всіх туристів в турі не дозволяється;
 • в разі анулювання туру за будь-яких причин, вартість страхування від невиїзду не повертається;
 • територія дії: Країни Європи, країни СНД, Грузія, Туреччина, Єгипет, Болгарія, Ізраїль, ОАЕ, Туніс / Весь світ, крім США, Канади та Японії;
 • у разі настання страхового випадку Застрахованій особі або її представнику необхідно зв'язатися з представником Асистуючої компанії за контактами екстреного виклику, зазначеними у картці Застрахованої особи та зафіксувати настання страхового випадку. Якщо Застрахована особа або її представник не звернетеся до відповідної Асистуючої компанії протягом терміну, зазначеного у картці Застрахованої особи, Страхова компанія має право відмовити у виплаті страхового відшкодування;
 • страхування фінансових витрат, пов’язаних з вимушеною відмовою від поїздки, можливе не раніше ніж за 180 (сто вісімдесят) календарних днів, але не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати початку поїздки.  

 

ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ПО ПРОГРАМІ FINS ТА FINL

 • Зміна строків поїздки внаслідок перебування на вимушеній обсервації, якщо на території дії Договору (території страхування) введено карантинні заходи, спричинені COVID-19.
 • Інфікування або захворювання  на COVID-19 підтвердженого лабораторним дослідженням методом полімеразної ланцюгової реакції (далі - ПЛР), проведеного акредитованими закладами не раніше ніж за 72 години до початку дії  Договору страхування

ВИТРАТИ

ПО ПРОГРАМІ FINS

ПО ПРОГРАМІ FINL

документально підтверджені витрати на проживання після закінчення заздалегідь оплаченого періоду в готелі класу не більше 3 (трьох) зірок

до 30 EUR (USD) на добу до 2 діб

до 80 EUR (USD) на добу до 5 діб

харчування

 

 

до 30 EUR (USD) на добу

до 50 EUR (USD) на добу

витрати на придбання проїзних документів до країни постійного проживання *

економічний клас в межах страхової суми

економічний клас в межах страхової суми

* Витрати на придбання проїзних документів економічним класом до країни постійного проживання, якщо від’їзд не відбувся в день, зазначений у завчасно придбаних проїзних документах через перебування Страхувальника/Застрахованої особи на вимушеній обсервації відшкодовуються за умови неможливості заміни завчасно придбаних проїзних документів. Страховик відшкодовує лише документально підтверджені витрати, що пов’язані з переоформленням проїзних документів.

 

ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ПО ПРОГРАМІ ЧАСТКОВОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕВИЇЗДУ

 • неотримання в'їзної візи до початку дії договору страхування за умови своєчасної подачі документів на оформлення дозвільних документів і якщо раніше не було відмов в отриманні дозволу (візи) в країну (країни) передбачуваної поїздки, в тому числі в усі країни Шенгенської зони;

 

ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ПО ПРОГРАМІ ПОВНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕВИЇЗДУ

 • неотримання в'їзної візи до початку дії договору страхування за умови своєчасної подачі документів на оформлення дозвільних документів і якщо раніше не було відмов в отриманні дозволу (візи) в країну (країни) передбачуваної поїздки, в тому числі в усі країни Шенгенської зони;
 • раптовий розлад здоров'я застрахованої особи або близьких родичі, що виник до початку поїздки і який потребує лікування в умовах цілодобового стаціонару, що перешкоджає здійсненню передбачуваної поїздки (дружини/чоловіка, дітей, матері, батька), у тому числі з діагнозом коронавіруса (COVID-19);
 • інфікування або захворювання  на COVID-19 підтвердженого лабораторним дослідженням методом полімеразної ланцюгової реакції (далі - ПЛР), проведеного акредитованими закладами не раніше ніж за 72 години до початку дії  Договору страхування
 • смерть застрахованої особи або близького родича, яка виникла до початку поїздки;
 • призов Застрахованої особи на строкову військову службу після укладання Договору;
 • пошкодження або знищення майна (крім транспортного засобу), що належить Застрахованій особі, в результаті пожежі, стихійного лиха, затоплення, аварії інженерних мереж, дорожньо-транспортної пригоди, дій третіх осіб, результатом якого стало нанесення значного збитку (знищення понад 70% майна) та суттєво впливає на фінансове становище Застрахованої особи, або відповідно до законодавства України, ці обставини вимагають особистої присутності Застрахованої особи в місці його постійного проживання;
 • вступ в законну силу рішення суду про заборону виїзду за кордон Застрахованої особи після укладання Договору;
 • дострокове повернення застрахованої особи з-за кордону (в період дії договору страхування) внаслідок раптової хвороби застрахованої особи, яка передбачає лікування в умовах цілодобового стаціонару або смерті близького родича;
 • затримка з поверненням Застрахованої особи з-за кордону через скасування авіарейсу (в період дії договору страхування);
 • затримка під час подорожі більш як на 6 годин (під час перебування за кордоном) з вини перевізника, або у зв'язку з крадіжкою або втратою паспорта/проїзних документів, або у зв'язку з карантином на території тимчасового перебування (в тому числі коронавірус COVID-19), або внаслідок природних катаклізмів;
 • затримка більше доби або скасування авіарейсу до місця запланованої поїздки під час перебування в Україні з вини авіаперевізника (в тому числі через карантин з приводу коронавірусу COVID-19 в країні вильоту/прильоту) або природних катаклізмів. 

Більш докладно умови страхування зазначені у картці застрахованої особи і за посиланнями, наведеними нижче:

Загальні умови страхування

Програми медичного страхування Optimal та Platinum

Ответьте на вопросы Мы подберём тур вашей мечты