Отзыв о компании - Marko Čavić, 06.08.2014

avatar

Marko Čavić

6 августа 2014

Čovek koji ne voli nije sposoban osetiti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije. Ljubav, kad je iskrena i duboka, lako prašta i zaboravlja. Velika, prava ljubav pokazaće svoju snagu samo onda ako uspe da od dvoje ljubavnika, slabih ljudi, načini stvorenja koja se ne boje ni promena, ni nesreća, ni rastanaka, ni bolesti, ni života ni smrti. Ono što je najlepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi, na kojoj je sve lepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza. Mnogo šta što je zlo u nama iščezava, a ono sto je dobro ustostruči se.


The man who does not love, can not feel the size of someone else's love, the power of jealousy, the danger which it lies in it. Love, when it is sincere and deep, easily forgives and forgets. Large, true love will show its strength only if it manages that from the two lovers, weak people, made a people that are not afraid of change, or misfortune, of parting, of disease, of life and death. What is the most beautiful in the sincere deep love, in which is all good, it's that compared to who we love, none of our flow does not come to terms. A lot of what the evil in us - disappears, and what is good are going to multiply.

Ответьте на вопросы Мы подберём тур вашей мечты